Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. І. Ющук, С. О. Юр’єв, Ф. І. Цюпко, О. Б. Біленька
«ЯГР-дослідження магнітних властивостей нанорозмірних порошків магнетиту»
0797–0808 (2014)

PACS numbers: 61.05.Qr, 75.50.Tt, 76.80.+y, 81.07.Wx, 81.16.Be, 81.40.Rs, 82.80.Ej

Дрібнодисперсні порошки магнетиту одержували двома методами, які відрізнялися між собою вихідними продуктами — реаґентами для його синтезу. В першому методі суміш водних розчинів хлоридів заліза FeCl2 і FeCl3 осаджували з допомогою концентрованого NH4OH до рН???8,0–10,0, а в другому використовували розчини хімічно чистої солі Мора Fe(NH4)2(SO4)2?6H2O та FeCl3, а осадження проводили аналогічно як і у першому методі. Одержано дрібнодисперсні порошки з розміром частинок від 5 до 25 нм. Окремі порції порошків піддавали термообробці на повітрі при температурах 473, 573 і 673 К. Такий відпал приводить до утворення ?-Fe2O3. Відпал дрібнодисперсного порошку, одержаного з розчинів хлоридів, у вакуумі 10?5 мм рт. ст. при 773 К протягом 20 год. приводить до утворення однофазного магнетиту Fe3O4, для якого спостерігався фазовий перехід, що було встановлено за допомогою ЯГР-мірянь.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача