Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. И. Покутний, А. П. Горбик
«Экситон из пространственно разделённых электрона и дырки в квазинульмерных наноструктурах»
0777–0781 (2014)

PACS numbers: 68.65.Нb, 71.35.Ee, 73.20.Mf, 73.21.La, 73.22.Lp, 73.63.Kv, 81.05.Zx

Виявлено ефект істотного збільшення енергії зв’язку основного стану екситона з просторово розділеними електроном і діркою (дірка рухається в об’ємі напівпровідникової квантової точки, а електрон локалізований на зовнішній сферичній поверхні розділу квантова точка–матриця) порівняно з енергією зв’язку екситона у монокристалі CdS.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача