Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. А. Кругляк
«Термоэлектрические коэффициенты в транспортной модели Ландауэра–Датты–Лундстрома»
0751–0776 (2014)

PACS numbers: 66.70.Lm, 72.15.Jf, 72.20.Pa, 73.50.Lw, 74.25.fg, 84.60.Rb, 85.80.Fi

За концепцією «знизу–вгору» транспортної моделі Ландауера–Датти–Лундстрома одержано базові рівняння термоелектрики з відповідними транспортними коефіцієнтами для 1D-провідників у балістичному режимі і для 3D-провідників у дифузійному режимі з довільною дисперсією й у будь-якому масштабі. Процеси розсіяння враховано феноменологічно. В коефіцієнті проходження середню довжину вільного пробігу описано степеневим законом. Докладно розглянуто біполярну провідність, закон Відеманна–Франца та Лорентцові числа, Моттове співвідношення. Задля довідки у Додатку наведено вирази для термоелектричних коефіцієнтів для 1D-, 2D- та 3D-напівпровідників з параболічною дисперсією в балістичному і дифузійному режимах через стандартні інтеґрали Фермі–Дірака.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача