Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

R. M. Balabai and P. V. Merzlikin
«The Choice of Silicon Nanostructures for CH4 Detection: Ab Initio Calculation»
0743–0750 (2014)

PACS numbers: 07.07.Df, 68.43.Bc, 68.47.Fg, 71.15.-m, 73.20.-r, 73.22.Dj, 82.47.Rs

Роботу присвячено теоретичному дослідженню методами з перших принципів чутливости кремнійових наноструктур щодо адсорбції молекул CH4. Вивчалися електронні властивості наступних наноструктур: пористий кремній, нанокластери кремнію у вакуумі, кремнійові нанодроти та наномасштабна плівка. Аналіз результатів показує, що нанорозмірна кремнійова плівка найбільш чутлива до процесу адсорбції в порівнянні з іншими досліджуваними об’єктами.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача