Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. А. Баскаков, А. Д. Золотаренко, Ю. В. Баскакова, Ю. М. Шульга, Д. В. Щур, О. Н. Ефимов, А. Л. Гусев, С. В. Дорошенко
«Перспективные материалы для гидридных суперконденсаторов на основе гидроксида никеля и восстановленного оксида графена»
0715–0729 (2014)

PACS numbers: 68.37.Hk, 73.63.-b, 78.67.Sc, 81.40.Rs, 81.70.Pg, 82.47.Uv, 84.32.Tt

На основі відновленого НВЧ-опроміненням оксиду графену (RGO) і гідроксиду нікелю (Ni–RGO) були одержані композити змінного складу двома способами: осадженням Ni(OH)2 на RGO і змішанням суспензій RGO і Ni(OH)2. Встановлено, що композити Ni–RGO мають високу питому ємність при випробуванні їх в якості електродів суперконденсаторів в 1 М KOH (від 150 до 330 Ф/г). Показано, що RGO має високу стабільність при циклуванні в режимі заряд–розряд, але низькі показники ємности (??25 Ф/г). Чистий Ni(OH)2, навпаки, має високу питому ємність у межах 450–500 Ф/г, але недостатню стійкість при циклуванні. Ємнісні показники і стабільність композитів Ni–RGO при гальваностатичних випробуваннях мають проміжні значення в порівнянні з компонентами, що складають їх, залежно від процентного вмісту Ni(OH)2. Після перших 100 циклів заряду–розряду видно, що введення RGO підсилює стійкість електродної маси при циклуванні. Таким чином, RGO може бути стабілізувальною добавкою, яка уможливить збільшити термін служби і розширити діапазон робочого струму суперконденсаторів на основі Ni(OH)2.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача