Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Л. Карбовский, Н. А. Курган, В. Х. Касияненко, Л. И. Карбовская
«Взаимодействие вируса табачной мозаики с наночастицами золота»
0665–0673 (2014)

PACS numbers: 73.63.Rt, 81.07.Pr, 82.80.Pv, 87.64.Dz, 87.80.Dj, 87.85.jf, 87.85.Qr

Методами сканувальної зондової мікроскопії та рентґенівської фотоелектронної спектроскопії досліджено механізми взаємодії вірусу тютюнової мозаїки з наночастинками золота. Виявлено впорядкування віріонів на поверхні монокристалів кремнію, яке обумовлено аґреґаційними процесами коаґуляції і коалесценції вірусів. Встановлено, що на поверхні віріонів наночастинки золота взаємодіють з поверхневими лізіновими і аґрініновими радикалами. Через наявність різниці потенціалів відбувається прикріплення наночастинок до поверхні віріонів. Взаємодія віріонів один з одним характеризується зв’язками N–C?O.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача