Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. Б. Мельник
«Моделювання високоентропійних стопів систем W–Nb–Mo–Ta–V та W–Nb–Mo–Ta»
0643–0650 (2014)

PACS numbers: 02.60.Pn, 02.70.Uu, 05.70.Ce, 65.40.gd, 81.05.Bx, 82.60.Cx, 82.60.Lf

Розвинуто термодинамічний підхід для оцінювання стабільности багатокомпонентних металевих твердих розчинів заміщення шляхом визначення їхньої Ґіббсової вільної енергії. В межах формалізму досліджено жаростійкі системи W–Nb–Mo–Ta–V і W–Nb–Mo–Ta. Показано, що найстійкішими є високоентропійні стопи W38Nb17Mo21Ta19V5, W37Nb21Mo19Ta23. Встановлено кореляції між розподілом елементів у реальних стопах і одержаними складами.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача