Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. А. Пасичный, Т. В. Запорожец, А. М. Гусак, В. В. Бондаренко, Я. Ю. Осипенко
«Исследование методом Монте-Карло неустойчивости нанопроволок на контактах соединений»
0633–0642 (2014)

PACS numbers: 02.70.Uu, 05.10.Ln, 61.46.Km, 62.23.Hj, 66.30.Pa, 81.07.Gf, 81.07.Lk

Досліджено нестійкість ізольованих нанодротів у процесі відпалювання, а також нестійкість в області їхнього контакту при спіканні. Установлено самочинну фраґментацію ізольованих нанодротів, спричинену нестійкістю Плато–Релея. Показано, що контакт дротів посилює нестійкість і є ймовірним місцем розривів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача