Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. И. Покутний, П. П. Горбик, К. А. Чорный
«Сверхатомы в квазинульмерных наноструктурах»
0595–0600 (2014)

PACS numbers: 68.65.Нb, 71.35.Ee, 73.20.Mf, 73.21.La,73.22.Lp, 81.05.Zx

Узагальнено результати теоретичних досліджень штучного атома (або надатома) — нанорозмірної квазиатомової структури з просторово розділеними електроном і діркою (дірка знаходиться в об’ємі напівпровідникової квантової точки (КТ), а електрон локалізований на зовнішній сферичній поверхні поділу КТ–діелектрична матриця). Показано, що з таких штучних атомів можлива побудова квазимолекул і «квазикристалів», які мають задані фізичні та хімічні властивості. Обговорюється роль надатомів у різних фізичних і хімічних явищах та в технічних застосуваннях.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача