Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. Г. Фелинский, П. А. Коротков, Г. С. Фелинский
«Критерий существования отрицательной диэлектрической проницаемости в кристаллах»
0585–0593 (2014)

PACS numbers: 41.20.Jb, 42.70.Qs, 77.22.Ch, 78.20.Ci, 78.30.Hv, 78.67.Pt, 81.05.Xj

Виконано аналіз фізичних умов виникнення від’ємних значень діелектричної проникности (ДП) всередині T–L-розщеплення частот полярних коливань у кристалах. Встановлено простий кількісний критерій існування смуги від’ємної ДП залежно від ступеня демпфування коливних мод, представлений у трьох еквівалентних формах нерівностей між фундаментальними параметрами кристалу і полярних коливань. Продемонстровано, що поляритонне поглинання істотно обмежує можливості поширення хвиль в області від’ємної ДП і може призводити до колапсу вхідної хвилі.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача