Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Б. К. Остафійчук, В. Д. Федорів, Н. В. Сташко
«Вплив технологічних умов золь–ґель-синтезу на процес формування однофазного полікристалічного залізо-ітрієвого ґранату»
0553–0563 (2014)

PACS numbers: 61.05.cp, 78.30.Hv, 81.07.Bc, 81.16.Be, 81.20.Fw, 81.70.Pg, 82.33.Ln

На основі водних розчинів нітратів ітрію, заліза та лимонної кислоти з різним рівнем рН золь–ґель-методом синтезовано три системи для подальшого одержання полікристалічного залізо-ітрієвого ґранату (ЗІҐ). Методами диференціально-термічного аналізу, ІЧ-спектроскопії та Рентґенової дифрактометрії проаналізовано фізико-хімічну природу термічних ефектів, які супроводжують процеси нагріву попередньо висушених ґелів. Проаналізовано вплив рівня рН розчину прекурсорів та атмосфери відпалу ґранатотвірної системи на формування ЗІҐ. Визначено оптимальні технологічні умови для синтезу полікристалічного залізо-ітрієвого ґранату.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача