Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Е. Д. Соловьева, Е. В. Пашкова, А. Г. Белоус, Л. М. Кальзада
«Влияние условий золь–гель-синтеза на свойства тонких плёнок гексаферрита бария М-типа»
0543–0551 (2014)

PACS numbers: 61.05.cp, 68.08.Bc, 68.37.Hk, 68.65.Ac, 75.70.-i, 78.30.-j, 81.20.Fw

Розроблено плівкоутворювальні розчини для одержання тонких нанокристалічних плівок гексафериту барію (ГФБ) М-типу. Методом ‘spin-coating’ синтезовано тонкі плівки ГФБ з рівномірним розподілом йонів барію і заліза на поверхні плівки товщиною у 200 нм, із зернами у вигляді стрижнів (dсер???62 нм, lсер???320 нм, lсер/dсер???5) та високим рівнем магнетних характеристик (Нс????4334,23 кА/м и Ms????0,005 emu; Нс?????167,11 кА/м и Ms?????0,003 emu).

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача