Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. С. Кальчук, Л. М. Алексеенко, Г. Р. Космамбетова, В. И. Гриценко, П. Е. Стрижак
«Каталитические свойства наноразмерных систем на основе оксидов меди и цинка в реакциях получения и очистки водорода»
0531–0542 (2014)

PACS numbers: 81.07.Wx, 81.16.Hc, 81.20.Ev, 82.40.Np, 82.45.Jn, 82.65.+r, 88.30.-k

Досліджено каталітичні властивості систем на основі нанорозмірних оксидів міді та цинку, яких приготовано різними методами в процесах розкладу метанолу та вибіркового окиснення CO. Виявлено більш високу активність зразків, одержаних механічним змішуванням заздалегідь сформованих монодисперсних наночастинок оксиду міді (середній розмір — 12 нм) з оксидом магнію в досліджуваних процесах у порівнянні з аналогічними зразками після механохімічного оброблення, а також зразком, приготованим методом просочування. Показано стабілізувальну роль нанорозмірного оксиду цинку в складі мідьвмісних каталізаторів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача