Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. Я. Семенюк, Н. Л. Надич, І. В. Салдан, О. В. Решетняк
«Окиснення формальдегіду на електродах, модифікованих поліанілін/паладійвмісним композитом»
0517–0529 (2014)

PACS numbers: 68.47.-h, 81.05.Ni, 81.16.Hc, 82.45.Jn, 82.45.Wx, 82.47.Wx

Виконано модифікацію платинового електрода шляхом осадження на його поверхні тонких плівок поліаніліну (ПАн) і метал-полімерного композита (нано/мікрочастинки паладію–поліанілін) та досліджено електрокаталітичні властивості таких електродів щодо окиснення метанолу, формальдегіду та мурашиної кислоти у 1,0 М-водному розчині H2SO4. З’ясовано, що ПАн-модифіковані електроди мають електрокаталітичну активність щодо окиснення формальдегіду. Введення частинок паладію в поліанілін приводить до істотного зростання струмів окиснення–відновлення за рахунок збільшення провідности модифікувального поверхневого шару. Окрім того, встановлено, що частинки Pd сприяють глибшому окисненню формальдегіду, а саме, до карбон(II) оксиду, тоді як кінцевим продуктом на ПАн-модифікованому електроді є мурашина кислота.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача