Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. Д. Кобилянська, А. Абрамова, С. О. Солопан, Maud Barre, А. Г. Білоус
«Синтез наночастинок титанату лантану–літію методом обернених мікроемульсій»
0509–0515 (2014)

PACS numbers: 61.05.cp, 68.37.Hk, 81.07.Wx, 81.20.Fw, 82.47.Aa, 82.70.Kj, 83.80.Iz

Виконано синтез нанорозмірних частинок Li0,5La0,5TiO3 з розчинів мікроемульсій. З використанням запропонованої методики одержано аморфний осад наночастинок. Кристалізація перовськітної фази проходила в одну стадію після термооброблення вже при 700?С. Внаслідок синтезу за даною методикою одержано слабко аґломеровані нанорозмірні однофазні кристалічні частинки з середнім розміром у 10–20 нм.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача