Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Е. А. Лисенков, В. В. Клепко, Ю. В. Яковлев
«Вплив температури на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок»
0495–0508 (2014)

PACS numbers: 61.41.+e, 61.43.Hv, 61.48.De, 64.60.ah, 72.80.Tm, 73.63.Fg, 81.40.Rs

З використанням методів імпедансної спектроскопії й оптичної мікроскопії виконано дослідження електричних властивостей і перколяційної поведінки систем на основі поліетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок. Виявлено, що зі збільшенням температури поріг перколяції збільшується з 0,35% до 0,38%, а критичний індекс електропровідности змінюється від 1,44 до 2,36. Встановлено, що в досліджуваних системах відбуваються два типи електропровідности: йонна й електронна. Показано, що при досягненні порогу перколяції, коли нанотрубки, які розподілені у полімерній матриці, мають найбільшу питому поверхню, енергія активації системи має мінімальне значення. Виявлено, що системи поліетиленоксид–вуглецеві нанотрубки характеризуються від’ємним температурним коефіцієнтом електроопору.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача