Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Г. А. Базалий, Г. Д. Ильницкая, Н. А. Олейник, Н. Н. Цыба
«Исследование адсорбционно-структурных и электрофизических характеристик модифицированных углеродных нанотрубок»
0485–0493 (2014)

PACS numbers: 61.43.Gt, 81.05.U-, 81.07.Wx, 82.45.Jn, 82.45.Yz, 82.65.+r, 87.85.jj

Наведено результати експериментальних досліджень формування в нанопорошках багатостінових вуглецевих нанотрубок фізико-хімічних, адсорбційно-структурних, електропровідних і магнітних характеристик, змісту і складу домішок за допомогою термохімічного й електрофізичного модифікувань.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача