Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. Д. Шевченко, Г. Д. Ильницкая, М. А. Маринич, И. Н. Зайцева
«Влияние физико-химических воздействий на свойства углеродных нанотрубок»
0469–0483 (2014)

PACS numbers: 68.35.bp, 81.05.U-, 81.07.Wx, 81.70.Pg, 82.45.Jn, 82.45.Yz, 82.65.+r

Розглянуто властивості вуглецевих нанотрубок після різних хімічних оброблень. Після виконання хімічного оброблення порошків вихідних вуглецевих нанотрубок зменшується вміст домішок у вигляді неспалимого залишку з 13,5% до 0,77%, що призводить до підвищення адсорбційно-структурних характеристик. У дослідженні впливу температурних дій на вуглецеві нанотрубки вивчено й механізм їх окиснення киснем повітря після різних хімічних оброблянь. Показано, що після модифікації поверхні порошків вуглецевих нанотрубок вихідних і після додаткового хімічного оброблення феромагнітними частинками заліза на порядок посилюються їхні магнітні характеристики. Встановлено, що після модифікації поверхні зразків вуглецевих нанотрубок феромагнітними частинками заліза понижуються їхні адсорбційно-структурні характеристики.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача