Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. П. Кусяк, А. Л. Петрановська, C. П. Туранська, П. П. Горбик
«Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини нанокомпозитами магнетит–оксид кремнію (титану, алюмінію)»
0451–0467 (2014)

PACS numbers: 68.43.Mn, 68.43.Nr, 75.50.Mm, 75.75.Cd, 78.30.-j, 78.67.Sc, 87.85.-d

Досліджено адсорбційні властивості нанокомпозитів Fe3O4/SiO2, Fe3O4/TiO2 і Fe3O4/Al2O3 на основі магнетиту, модифікованого тетраетоксисиланом, н-бутилортотитанатом та ізопропілатом алюмінію відповідно, щодо комплексів цис-дихлордіамінплатини. Встановлено вплив хімічної природи поверхні наноструктур на їх адсорбційні властивості. Вивчено ізотерми та кінетику адсорбції комплексів цис-дихлордіамінплатини в перерахунку на йони Pt2?. Результати досліджень можуть бути використані при створенні адсорбентів медично-біологічного і технічного призначення, зокрема, для вилучення малих концентрацій комплексів Pt2?.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача