Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. А. Солопан, А. В. Еленич, А. И. Товстолыткин, А. Г. Белоус
«Влияние особенностей синтеза наночастиц (La,Sr)MnO3 на их свойства»
0189–0198 (2014)

PACS numbers: 61.05.cp, 61.46.Df, 75.47.Lx, 75.75.Cd, 81.07.Wx, 81.20.Fw, 82.70.Gg

Синтезовано феромагнетні нанорозмірні частинки на основі твердих розчинів манганітів лантану–стронцію осадженням з неводних розчинів, з мікроемульсій та золь–ґель-методом. Показано можливість керування аґреґатною формою частинок, які утворюються під час синтезу. Вивчено магнетні властивості синтезованих нанорозмірних частинок у широкому діапазоні температур та магнетних полів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача