Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. А. Уласевич, А. И. Кулак, О. Н. Мусская, С. К. Позняк, Е. В. Скорб
«Анодные покрытия на основе высокоупорядоченных диоксид-титановых нанотрубок в качестве носителя лекарственных веществ»
0181–0187 (2014)

PACS numbers: 61.46.Fg, 61.46.Np, 68.37.Hk, 78.67.Ch, 78.67.Rb, 81.07.De, 82.45.Yz

Анодним окисненням титану у водно-етиленгліколевому розчині фториду амонію одержано структурно впорядковані TiO2-нанорурки з вертикальним розташуванням пор, діяметром у 50–80 нм, внутрішньою поверхнею пор у 70–80 см2 на 1 см2 геометричної поверхні. Біологічні тести з використанням остеобластів MC3T3-E1 показали, що клітини, адсорбовані на поверхні TiO2-нанорурок, зберігають здатність ділитися та створювати міжклітинні контакти. Діоксид-титанові покриття характеризуються високою гідрофільністю (контактний кут — 5,6?0,3?), біоактивністю та можуть бути перспективними для використання як нанорезервуари з контрольованим вивільненням антибіотиків (тетрацикліну, доксорубіцину) при лікуванні кісткових інфекцій.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача