Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. Б. Перевізник, О. В. Решетняк, І. В. Салдан, Ю. Я. Семенюк
«Синтез та фізико-хімічні властивості наноструктурованого композита полі(Ан-со-2-МАн)–Au»
0143–0152 (2014)

PACS numbers: 68.37.Hk, 72.80.Le, 72.80.Tm, 81.07.Pr, 82.35.Jk, 82.35.Np, 82.45.Yz

Досліджено електрохімічний синтез та властивості тонких плівок нового сополімера 2-меркаптоаніліну й аніліну як засіб втілення у полімерний ланцюг меркапто-групи. Методом ІЧ-спектроскопії підтверджено наявність меркапто-груп у синтезованому сополімері, які виступають ініціаторами росту золотих наночастинок (Au-НЧ) під час формування металополімерного композита. В свою чергу, Au-НЧ зшивають ланцюги сополімера, результатом чого є утворення сферичних аґреґатів з пористою структурою. Наночастинки золота одночасно виступають перколяційними кластерами, значно збільшуючи провідність плівки сополімера. Показано, що, змінюючи вміст наночастинок золота в композиті, можна реґулювати ступінь зшивання макромолекулярних ланцюгів і одержувати струмопровідну плівку з наперед заданою електропровідністю.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача