Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. Ю. Павленко, В. А. Прокопенко, С. В. Нетреба
«Влияние постоянного магнитного поля на образование наноразмерных железо-кислородных структур в системе Fe0–H2O–O2»
0133–0141 (2014)

PACS numbers: 61.05.cp, 61.46.Bc, 68.37.Lp, 81.07.Nb, 81.16.Dn, 81.16.Pr, 82.40.Qt

Досліджено процеси формування фаз нанорозмірних залізо-кисневих структур у системі Fe0–H2O–O2 під дією магнетного поля та без нього на поверхні заліза, у приповерхневому шарі та в дисперсному середовищі. Встановлено, що, залежно від умов виконання процесу фазоутворення, змінюються параметри одержаних даних при незмінності фазового складу і типу структур моногідратів та оксидів заліза. Дослідження показало вплив магнетного поля на інтенсивність утворення фаз в одержаній залізо-кисневій системі. Так, дані рентґенофазового аналізу показують, що за наявности у дисперсному середовищі, наприклад, йонів цинку пікова інтенсивність фаз, одержаних на поверхні диска під дією магнетного поля, може збільшуватися в півтора–два рази.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача