Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. М. Тітенко, А. О. Перекос, Л. Д. Демченко
«Мартенситне перетворення при формуванні системи наночастинок у стопі Cu–Al–Mn після відпалу в магнітному полі»
0123–0132 (2014)

PACS numbers: 72.15.Eb, 75.40.Cx, 75.50.Tt, 75.60.Ej, 75.75.Cd, 81.30.Kf, 81.40.Rs

В роботі розглянуто вплив режимів старіння високотемпературної фази стопу Cu–Al–Mn на подальше мартенситне перетворення. Вивчали морфологію перебігу мартенситного перетворення стопу внаслідок старіння із застосуванням відпалу в постійному магнітному полі з різною орієнтацією зразка відносно поля та без поля для безпосереднього керування процесом індукування мартенситу охолодження. Виконувалися дослідження температурних залежностей електроопору, магнітної сприйнятливости, а також температурних і польових залежностей намагнетованости. Відмічено тенденцію орієнтованого росту наночастинок фази виділення за напрямком прикладеного поля та збільшення об’ємної частки цих наночастинок при термомагнітному обробленні матеріалу, що сприяє зворотності індукованого мартенситного перетворення.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача