Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. В. Зацарная, С. А. Котречко, В. К. Носенко, А. М. Семирга, А. В. Филатов
«Прочность аморфных лент на основе Fe»
0113–0121 (2014)

PACS numbers: 07.10.Lw, 46.50.+a, 61.43.Dq, 62.20.M-, 62.23.Kn, 62.25.Mn, 81.70.Bt

В даній роботі наведено експериментальні дані стосовно напруження руйнування аморфних стрічок на основі заліза. Дослідження стрічок з різним вмістом домішок, таких як Со та Мо, уможливило зробити висновок про їх вплив на міцність аморфного стопу. Аналіз експериментальних даних про напруження руйнування аморфних стрічок у рамках трипараметричного Вейбуллового закону уможливив оцінити порогові напруження руйнування досліджуваних стопів. Також було встановлено, що криві густини розподілу значень напружень руйнування досліджуваних стрічок є майже симетричними для всіх стопів; в цьому виявляється їх відмінність від розподілу міцности типових крихких матеріалів (кераміки, скла тощо), криві розподілу яких характеризуються значною асиметрією в області малих значень напруження руйнування.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача