Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. А. Курган
«Электронная структура и морфология нанодисперсных порошков гидроксиапатита кальция»
0105–0112 (2014)

PACS numbers: 68.37.Ps, 78.30.Ly, 79.60.Jv, 87.64.Dz, 87.64.kj, 87.80.Lg, 87.85.jc

Методами атомно-силової мікроскопії, ІЧ-спектроскопії, а також ЯМР досліджено морфологічні та фізико-хімічні властивості порошків гідроксиапатиту кальцію, одержаних при варіюванні температурних параметрів синтезу. Встановлено особливості морфології утворення наночастинок гідроксиапатиту кальцію при варіюванні температури відпалу в межах 200–1000?С. Показано, що розмір частинок апатиту, одержаного відпалом при 700?С, становить 40 нм і відповідає розміру частинок апатиту в нативній кістці. Встановлено вплив розмірного фактора на структурні параметри гідроксиапатиту кальцію, який виявляється в більш високій локальній симетрії PO43?-тетраедрів у нанодисперсного гідроксиапатиту кальцію.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача