Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Л. Карбовский, А. П. Сорока
«Атомная архитектура ванадатных и арсенатных апатитов кальция и кадмия»
0091–0103 (2014)

PACS numbers: 61.46.Hk, 61.50.Lt, 61.66.Fn, 71.15.Ap, 71.15.Mb, 71.15.Nc, 87.85.Qr

Повнопотенціальним методом ППХ із набором базисних функцій ППХ?? ??ло???ЛО (APW???lo???LO), використовуючи узагальнене ґрадієнтне наближення, розраховано атомні структури апатитів ряду Ме10(ZO4)6X2, де X???F, Cl, ОН, Z???V, As, а Me???Ca або Cd. Встановлено, що для всіх кальцієвих апатитів ряду Са10(VO4)6X2, де X???F, Cl, ОН, заміщення всіх ванадатних груп на арсенатні супроводжується зменшенням всіх довжин зв’язків Са(1)–О. Встановлено, що для апатитів ряду Ме10(ZO4)6X2, де X???F, Cl, ОН, Z???V, As, Me???Ca або Cd, найкоротшим зв’язком О–О(сусідній тетраедр) є зв’язок О(1)–О(1)с. Встановлено, що в ряду сполук Ме10(ZО4)6F2???Ме10(ZО4)6(ОН)2?? ??Ме10(ZО4)6Cl2, де Ме???Са або Cd, а Z???V або As, довжини зв’язків Ме(2)–Х, де Х???F, Cl, O(OH), збільшуються. Для всіх кальцієвих апатитів ряду Са10(VO4)6X2, де X???F, Cl, ОН, заміщення всіх ванадатних груп на арсенатні супроводжується зменшенням всіх довжин зв’язків Са(1)–О.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача