Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. Л. Прокопенко, Г. М. Гуня, С. М. Махно, П. П. Горбик
«Електрофізичні характеристики композитних матеріалів ПВДФ–CuS/CdS та ПВДФ–Cu2S/CdS»
0057–0064 (2014)

PACS numbers: 72.80.Tm, 73.90.+f, 78.67.Bf, 78.67.Sc, 81.40.Rs, 82.30.Hk, 82.35.Np

Досліджено електрофізичні властивості в надвисокочастотному діапазоні та на низьких частотах полімерних нанокомпозитів на основі CuS/CdS і Cu2S/CdS, синтезованих методом йонного заміщення у нановолокнах CdS з об’ємним вмістом CuS й Cu2S від 0,015 до 0,15 в інтервалі температур 320–420 К. Показано, що значення комплексної діелектричної проникности при однакових концентраціях наночастинок CuS і Cu2S для системи 0,3Cu2S/CdS–полівініледенфторид (ПВДФ) більше на 40% в порівнянні з системою 0,3CuS/CdS–полівініледенфторид. А значення електропровідности 0,3Cu2S/CdS–ПВДФ вище в 5 разів за рахунок утворення більш досконалої одновимірної кристалічної структури.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача