Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. Н. Крупа, Ю. Б. Скирта
«Влияние отжига на электрические и магнитные свойства плёнок Ni2МnGа»
0035–0044 (2014)

PACS numbers: 68.35.Rh, 72.15.Jf, 73.50.Jt, 73.50.Lw, 73.61.At, 81.30.Kf, 81.40.Rs

Наведено результати впливу відпалу плівок Ni2МnGа на їх структуру, провідність та магнітні властивості. Описано методику експерименту з міряння опору, магнітної проникности та термо-ерс плівок. Показано, що при відпалі плівки з аморфних стають феромагнітними і полікристалічними.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача