Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Э. М. Руденко, Ю. В. Шлапак, И. В. Короташ, М. В. Дякин
«Влияние неравновесного состояния низкоомных туннельных структур ферромагнетик–изолятор–сверхпроводник Co2CrAl–I–Pb на их вольт-амперные характеристики»
0029–0034 (2014)

PACS numbers: 72.25.Hg, 72.25.Mk, 74.40.Gh, 74.45.+с, 74.50.+r, 74.55.+v, 74.78.Fk

Запропоновано й експериментально підтверджено фізичну модель процесів тунелювання, які призводять до нерівноважного надпровідного стану у контактах феромагнетик–надпровідник. Модель ґрунтується на аналізі експериментальних ВАХ і визначенні залежности енергетичної щілини від струму інжекції та залежностей ефективного хімпотенціалу й ефективної температури в модифікованій функцій енергетичного розподілу квазичастинок від напруги на контакті.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача