Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. В. Щур, С. Ю. Загинайченко, А. В. Котко, Н. С. Аникина, Е. А. Каменецкая
«Изучение особенностей процесса высаливания фуллерита из насыщенного раствора С60 в толуоле. II. Турбулентное смешивание реагентов»
0833–0861 (2013)

PACS numbers: 47.61.-k, 61.48.-c, 68.55.ap, 81.05.ub, 81.16.-c, 83.50.Xa, 83.60.-a

У роботі розглянуто особливості процесу висолювання фуллеренових молекул С60 з насиченого розчину в толуолі. За допомогою просвітної і сканівної електронних мікроскопій вивчено морфологію кристалів фуллериту, що утворюються. За допомогою методи спектрофотометрії показано, що внаслідок зміни температури системи на кривій розчинности для насиченого розчину утворюється концентраційний гістерезис. Знаходження системи в певній точці кривої розчинности визначає стан фуллеренової молекули в розчині. Це, в свою чергу, визначає як морфологію, так і ступінь кристалічности фуллериту, що висолюється. Дуалізм молекули фуллерену уможливлює формувати нею в розчинах як справжні розчини, так і колоїдні.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача