Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. В. Панько, В. А. Олейник, И. Г. Ковзун, И. Т. Проценко, Е. М. Никипелова
«Влияние ультрадисперсного монтмориллонита на бальнеологические свойства пелоидов»
0805–0813 (2013)

PACS numbers: 62.23.Pq, 68.37.Lp, 81.07.-b, 82.70.Dd, 83.80.Hj, 87.85.Qr, 87.85.Rs

Розглянуто вплив нанодисперсних частинок у складі бентонітів на колоїдно-хімічні, нанохімічні і бальнеологічні властивості пелоїдів (лікувальних грязей). На пелоїдах Чорного моря показано, що хімічний склад, попереднє термічне оброблення і концентрація наноматеріалів в пелоїдній композиції суттєво впливають на лікувальні властивості грязей. Встановлено взаємозв’язок колоїдно-хімічних властивостей монтморилоніту, основної мінеральної складової бентонітів, і бальнеологічної активності пелоїдів в присутності колоїдних домішок бентонітів і карбонату кальцію, що містять наночастинки.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача