Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. А. Куда, О. Н. Отиченко, А. Р. Пархомей, Н. Д. Пинчук, И. В. Уварова
«Исследование влияния наномагнетита на свойства in vitro биогенного гидроксиапатита»
0797–0804 (2013)

PACS numbers: 61.43.Gt, 68.37.Hk, 75.50.Tt, 81.05.Rm, 81.20.Ev, 87.85.jj, 87.85.Rs

Метою даної роботи є дослідження впливу феромагнітних домішок на фізико-хімічні параметри в дослідах in vitro матеріалу, одержаного на основі біогенного гідроксиапатиту (БГАп), леґованого наномагнетитом (Fe3O4). Кількість леґувальної домішки, виходячи з медичного призначення створюваного матеріалу, в дослідних зразках складала не більше 2% мас. Дослідні матеріали у вигляді порошків та спресованих зразків були одержані при температурі термооброблення нижче точки Кюрі для Fe3O4 (572?С) в різних газових середовищах. Для вивчення властивостей матеріалу було виконано дослідження РФА, мікроструктури, а також досліди in vitro у фізіологічних середовищах.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача