Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. Б. Товстоног, Е. Е. Сыч, В. В. Скороход
«Микроволновое спекание биокерамики на основе наноструктурного биогенного гидроксиапатита»
0791–0796 (2013)

PACS numbers: 61.43.Gt, 62.23.St, 68.37.Hk, 81.05.Rm, 81.20.Ev, 87.15.La, 87.85.jj

Роботу присвячено дослідженню можливости одержання пористої кераміки медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту методом мікрохвильового спікання при 1100?С та вивченню властивостей одержаних матеріалів залежно від витримки за максимальної температури. Встановлено, що збільшення часу витримки за максимальної температури спікання від 5 до 30 хвилин призводить до зменшення поруватости від 37 до 33% зі збереженням частки відкритої поруватости більше 95% і, відповідно, до збільшення міцности на стиск від 38 до 59 МПа.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача