Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. Н. Мусская, А. И. Кулак, В. К. Крутько, Л. А. Лесникович, С. А. Уласевич, Л. Ф. Суходуб
«Твердеющие композиции на основе нанокристаллических фосфатов кальция и биосовместимых полимеров»
0781–0790 (2013)

PACS numbers: 62.23.Pq, 81.07.Pr, 82.35.Np, 82.70.Dd, 83.60.-a, 87.85.jj, 87.85.Rs

На основі нанокристалічних фосфатів кальцію (гідроксиапатиту, трикальційфосфату) і біосумісних полімерів (натрієвої солі карбоксиметилцелюлози, полівінілового спирту) одержано композиції, що твердіють (цементи), які характеризуються пористістю у 13–55%, часом тужавлення від 1 до 60 хв. і статичною міцністю у 0,1–8,7 МПа. Вивчено впливи концентрації ґелю гідроксиапатиту, температури й полімерної домішки на час тужавлення та статичну міцність кальційфосфатних цементів. Доклінічні випробування in vivo показали біосумісність і токсикологічну безпеку кальційфосфатних цементів. Цементи перспективні для практичного використання як біосумісні компоненти покриття на титанових імплантатах у нейрохірургії й ортопедії, а також самотвердні композити.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача