Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. М. Якимчук, О. М. Перепелиціна, О. Д. Рудь, І. М. Кір’ян, М. В. Сидоренко
«Дослідження впливу мікроструктури наноматеріалів на утворення пухлинними клітинами багатоклітинних сфероїдів»
0757–0768 (2013)

PACS numbers: 61.48.De, 68.37.Lp, 68.55.ap, 81.05.U-, 87.15.-v, 87.19.xj, 87.64.-t

В роботі досліджується вплив різних концентрацій надструктурних матеріалів, а саме, цибулиноподібного вуглецю (оніонів), ультрадисперсних алмазів (УДА) та фуллеренів (С60) на утворення багатоклітинних сфероїдів. Хімічний склад та ступінь очищення наноматеріалів контролюється за допомогою ІЧ-Фур’є-спектроскопії. Сила та напрямок впливу наноматеріалів на клітинну популяцію було визначено за допомогою Пірсонового коефіцієнта кореляції. Продемонстровано, що оніони й УДА знижують адгезійні та когезійні якості клітин та стимулюють утворення великої кількости клітинних сфероїдів об’ємом біля 10?3 мм3. Натомість вплив фуллеренів, понижуючи адгезію клітин до субстрату, спричиняє утворення клітинних аґреґатів, більших за 4?10?3 мм3. Одержані дані можуть бути використаними для спрямованого росту клітин у тривимірній культурі.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача