Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Р. Эстрела-Льопис, А. В. Чевычалова, Е. М. Фесенко, Г. И. Довбешко, П. М. Литвин
«Гетерокоагуляция модифицированных полисахаридами и функционализированных фолатами наночастиц платины с раковыми клетками»
0741–0755 (2013)

PACS numbers: 81.07.Pr, 82.45.Tv, 83.80.Lz, 87.15.-v, 87.19.xj, 87.64.-t, 87.85.Rs

Розроблено метод синтезу тарґетних, функціоналізованих фолатами та модифікованих полісахаридами наночастинок платини PtПС–ФК, досліджено їх вплив на пухлинні клітини різного онкогенезу. Оптимальні умови синтезу PtПС–ФК встановлено на основі електроповерхневих і спектральних досліджень формування адсорбційного шару полісахаридів та фолатів на поверхні наночастинок. Встановлено оптимальну концентрацію реаґентів, умови (час, температура, порядок змішування) для синтезу нанокомпозитів PtПС–ФК. На основі досліджень гетерокоаґуляції PtПС–ФК з клітинами раку крові та кінетики цитотоксичного ефекту визначено токсичну дію таких частинок на ракові клітини та її селективність у порівнянні з впливом на здорові клітини. При досліджені використано методи атомно-силової, електронної й оптичної мікроскопії та ІЧ-спектроскопію.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача