Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. Н. Гольцев, Н. Н. Бабенко, Ю. А. Гаевская, Н. А. Бондарович, М. В. Останков, О. В. Челомбитько, Т. Г. Дубрава, В. К. Клочков, Н. С. Кавок, Ю. В. Малюкин
«Способность наночастиц на основе ортованадатов к идентификации in vitro и инактивации in vivo стволовых раковых клеток»
0729–0739 (2013)

PACS numbers: 87.15.-v, 87.19.xj, 87.64.-t, 87.80.-y, 87.85.Rs

Виконано оцінку здатности наночастинок на основі ортованадатів рідкісноземельних металів зв’язуватися та ідентифікувати стовбурові ракові клітини в експериментальній моделі Ерліхової аденокарциноми методами люмінесцентної мікроскопії та спектроскопії. Показано, що синтезовані наночастинки різної форми і розміру (сферичні, веретеноподібні та стрижнеподібні) відзначаються різним потенціалом зв’язування з пухлинними клітинами-попередниками in vitro. Встановлено, що наночастинки тільки сферичної і веретеноподібної форми можуть ідентифікувати пухлинні клітини, як у загальному пулі, так і у виділеній CD44?-фракції. Показано здатність всіх видів наночастинок до гальмування росту пухлини in vivo, причому, веретеноподібні наночастинки в концентрації 0,87 г/л максимально інгібували розвиток пухлинного процесу.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача