Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. И. Ходаковский, А. И. Золот, П. А. Мержвинский
«Исследование внешних сигналов макромолекулярного рефлексно-сенсорных модулей человека матрикса магнито- и электрометрическими методами»
0701–0710 (2013)

PACS numbers: 07.07.Df, 07.50.Ls, 07.55.Ge, 47.61.Fg, 85.25.Dq, 87.14.ej, 87.19.-j

Метода використання магнетометричних приладів для вивчення роботи наноструктур при взаємодії ферментних систем і рефлексно-сенсорних модулів в організмі людини уможливлює розробляти і враховувати основні схеми кориґування їх стану. Такий підхід уможливлює не тільки лікувати хворих, але й виконувати розблокування інформаційно-енерге¬тичних рівнів метаболізму молекулярних систем на рівні ферментних комплексів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача