Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. А. Кругляк
«От баллистической проводимости к диффузионной в транспортной модели Ландауэра–Датты–Лундстрома»
0655–0677 (2013)

PACS numbers: 71.15.Mb, 71.20.-b, 72.10.Bg, 73.22.Dj, 73.23.Ad, 73.63.-b, 85.35.-p

У межах транспортної моделі Ландауера–Датти–Лундстрома розглянуто обчислення провідности резисторів будь-якої вимірности, будь-якого масштабу і довільної дисперсії, що працюють у балістичному або дифузійному режимах поблизу 0 К та при більш високих температурах. Також обговорено і донині широко використовувані поняття мобільности, дисипації тепла та спаду напруги в балістичних резисторах.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача