Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. С. Аникина, О. Я. Кривущенко, О. В. Мильто, Е. П. Золотаренко, Д. В. Щур, С. Ю. Загинайченко
«Взаимодействие растворимых углеродных наноструктур с ароматическими растворителями»
0193–0216 (2013)

PACS numbers: 61.30.Jf, 64.75.Bc, 64.75.Xc, 82.30.Vy, 82.35.Np, 82.45.Wx, 82.80.Fk

Вивчено реакцію розчинення фуллерену С60 у монозаміщених бензолу. Застосовано методу зіставлення фізичних властивостей молекул розчинника з характеристиками реакцій у припущенні їх донорно-акцепторного механізму. Відкрито ефект електронодонорних замісників ароматичного кільця.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача