Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. С. Аникина, Д. В. Щур, С. Ю. Загинайченко, О. Я. Кривущенко, М. А. Полищук, Л. Л. ЧимбайН. С. Аникина, Д. В. Щур, С. Ю. Загинайченко, О. Я. Кривущенко, М. А. Полищук, Л. Л. Чимбай
«Закономерности растворения фуллерена С60 в полиметилзамещённых бензола»
0173–0192 (2013)

PACS numbers: 64.75.Bc, 82.30.Vy, 82.35.Np, 82.45.Wx, 82.80.Fk

Процес розчинення фуллерену С60 в поліметилзаміщених бензолу розглядається як реакція міжмолекулярної ?-донорно-акцепторної взаємодії, яка призводить до утворення комплексів з перенесенням заряду ?-типу, що уможливило відкрити закономірність розчинення фуллерену С60 в поліметилбензолах. Відкритий ?-електроноакцепторний «ефект групи –СН3 в мета-положенні» ароматичного ядра. Розроблено методу розрахунку розчинности фуллерену С60 в поліметилзаміщених бензолу. Встановлено, що зміна розчинности фуллерену С60 в поліметилбензолах при «уведенні» (або «виведенні») СН3-груп у бензольне ядро не залежить від наявних вже в поліметилбензолі кількості та розташування СН3-груп. Дано роз’яснення низької розчинности фуллерену С60 в органічних розчинниках.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача