Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. М. Шульга, С. А. Баскаков, А. Д. Золотаренко, Е. Н. Кабачков, В. Е. Мурадян, Д. Н. Войлов, В. А. Смирнов, В. М. Мартыненко, Д. В. Щур, А. П. Помыткин
«Окрашивание нанолистов оксида графена и цветные полимерные композиции на их основе»
0161–0171 (2013)

PACS numbers: 68.37.Ef, 78.20.Ci, 78.30.Na, 78.66.Qn, 78.67.Wj, 81.05.ue, 81.40.Tv

Водні суспензії нанолистів оксиду графену (НЛОГ), одержані ексфоліацією оксиду графіту, були оброблені розчинами барвників. Встановлено, що додавання таких барвників як нейтральний червоний, діамантовий зелений і родамін Ж призводить до руйнування водної суспензії НЛОГ і випадіння оксиду графену в осад. Відмиті від надлишку барвника осади утворили при повторному дисперґуванні стійкі суспензії забарвлених НЛОГ у воді або диметилформаміді. Фарбування нанолистів оксиду графену супроводжується зміщенням основних смуг поглинання барвника в бік більших хвильових довжин. Встановлено також, що стійкість барвника до ультрафіолетового опромінення при нанесенні його на НЛОГ істотно збільшується.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача