Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. П. Іваницький, О. Б. Брик, Н. О. Дудченко, Е. В. Польшин, Я. В. Редько
«Зміна фазового складу синтетичних магнетовпорядкованих наночастинок оксидів і гідроксидів заліза з різними покриттями за даними Мессбауерової спектроскопії»
0109–0118 (2013)

PACS numbers: 61.05.Qr, 75.75.Cd, 76.80.+y, 81.07.Bc, 81.16.-c, 87.64.kx, 87.80.Dj

За допомогою методи Мессбауерової спектроскопії на ядрах 57Fe вивчено фазовий склад синтетичних магнетовпорядкованих наночастинок з біоадаптованими покриттями та процес їх «старіння» після зберігання зразків в умовах навколишнього середовища впродовж 2,5 років. Серед фаз, які співіснують у наночастинках, виявлено магнетит, маггеміт і гетит. Встановлено, що «старіння» наночастинок проявляється в окисненні магнетиту, який є домінантною фазою, і в утворенні самостійної фази — маггеміту.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача