Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Н. Шевчук, Д. І. Попович, В. М. Белюх, Ю. М. Усатенко
«Особливості спектрів дифузного відбивання нанопорошків ТіО2, леґованих 3d-іонами»
0099–0108 (2013)

PACS numbers: 78.40.Ha, 78.67.Bf, 78.67.Sc, 81.07.Wx, 81.15.Fg, 81.16.Mk, 81.40.Wx

Спектри дифузного відбивання (ДВ) нанопорошків ТіО2 (домінантна фаза — рутил), V2O5 та нанокомпозитів ТіО2/Cr2O3, ТіО2/MnO2, ТіО2/V2O5 досліджено в спектральному діапазоні 400–750 нм за кімнатної температури. 3d-йони контролювалися методою електронного парамагнетного резонансу. Результати мірянь ДВ проаналізовано в межах теорії Кубелки–Мунка. У леґованому ТіО2 спостерігався зсув краю інтенсивного оптичного поглинання, поява смуг додаткового поглинання в домішковій області та просвітлення в нанокомпозиті ТіО2/MnO2 в області спектра 400–460 нм. Різними методами оцінено ширину забороненої зони нанопорошків ТіО2, V2O5 та композитів на їх основі.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача