Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. В. Ушенин, Р. В. Христосенко, А. В. Самойлов, Э. Б. Каганович, Э. Г. Манойлов, Б. А. Снопок
«Оптические параметры нанокомпозитных плёнок пористого оксида алюминия c квантовыми точками кремния или германия»
0089–0097 (2013)

PACS numbers: 68.37.Ps, 73.21.La, 78.20.Ci, 78.67.Hc, 78.67.Rb, 78.67.Sc, 81.07.Ta

Сформовано наноструктури хвилевідного типу на основі плівки золота, що вкрита нанокомпозитною плівкою пористого оксиду алюмінію, який містить наночастинки кремнію або германію. Пористі нанокомпозитні плівки з профілем товщини, близьким до клина, одержано імпульсним лазерним осадженням в атмосфері арґону на підложжя, розташоване в площині цілі. Виміряні кутові залежності інтенсивности внутрішнього відбивання R(?) в Кречмановій геометрії на довжині хвилі ????650 нм. Апроксимація експериментальних залежностей R(?) оптичною моделлю уможливила визначити ефективні значення показників заломлення neff і коефіцієнтів поглинання keff одержаних плівок. Визначено, що значення neff лежать у діапазоні 1,38–1,65, а keff???0,003–0,04.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача