Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 



Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Л. Карбовский, А. П. Сорока, В. Х. Касияненко, В. А. Зуев
«Атомная структура апатитов кальция и кадмия, рассчитанная из первых принципов»
0039–0056 (2013)

PACS numbers: 61.46.Hk, 61.50.Lt, 61.66.Fn, 71.15.Ap, 71.15.Mb, 71.15.Nc, 87.85.Qr

Довжини зв’язків кальційового фтороапатиту розраховано трьома методами в межах теорії функціонала густини (повнопотенціяльним ЛППВ???ЛО, псевдопотенціяльним з пласкими хвилями в якості базису і PAW-методами) і з обмінно-кореляційними потенціялами (в межах наближення локальної густини і узагальненого ґрадієнтного наближення). Проаналізовано тенденції відхилів щодо експериментальних даних. Розраховано атомарні структури фосфатних апатитів ряду Ме10(PO4)6X2, де Ме???Са і Сd, а X???F, ОН, Cl, Br. Встановлено, що довжина зв’язку Ме(2)–Х зменшується в міру збільшення електронеґативности аніонів, розташованих на ґвинтових осях шостого порядку в ряду сполук Ме10(PO4)6X2, де Ме???Са і Сd, а X???F, ОН, Cl. Стійкість тетраедричної підсистеми забезпечується переважно за допомогою взаємодій О(1)–О(1).

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача