Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

A. A. Mekhed and V. A. Andryushchenko
«Modelling of Epitaxial Growth of Diamond Crystals in High-Carbon Fe–Al Alloys»
0033–0038 (2013)

PACS numbers: 71.15.Mb, 71.15.Nc, 71.20.Be, 81.05.uj, 81.05.Zx, 81.10.Aj, 82.60.Cx

Розраховано стандартні ентальпії утворення різних елементарних комірок K-фази, виконано порівняння їх з ентальпією утворення модифікованої елементарної комірки. Порівняно електронні структури атомів вуглецю в K-фазі, алмазу та графіту, яких одержано спін-поляризованими розрахунками у пакеті Wien2k. Припущено епітаксіальний ріст кристалів алмазу при термобаричному обробленні високовуглецевих стопів Fe–Al.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача