Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. П. Репецький, І. Г. Вишивана, Д. К. Чешківський, В. В. Шастун
«Енергетичний спектр та електропровідність графену з домішкою хрому»
0023–0032 (2013)

PACS numbers: 71.15.Ap, 71.20.Tx, 71.27.+a, 71.28.+d, 72.10.-d, 72.25.-b, 72.80.Vp

На основі моделі сильного зв’язку досліджено електронну структуру, вільну енергію та спін-залежний транспорт графену з домішкою атомів Cr, адсорбованих на поверхні. Виконано геометричну оптимізацію кристалічної структури графену з домішкою Cr шляхом мінімізації вільної енергії. Досліджено вплив зовнішнього магнітного поля на перенос заряду та локалізовані магнітні моменти. З’ясовано природу спін-залежного електронного транспорту графену з атомами Cr. Показано, що величина спін-залежного транспорту пов’язана з відносним зсувом у зовнішньому магнітному полі енергетичних рівнів електронів (Кулонівських щілин, що виникають в області рівня Фермі) для різних проекцій спіну.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача