Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

A. P. Kirilyuk
«Dynamic Origin of Evolution and Social Transformation»
0001–0021 (2013)

PACS numbers: 03.67.-a, 05.45.-a, 05.45.Df, 05.65.+b, 45.50.Jf, 89.65.-s, 89.75.-k

Ми аналізуємо нередуковану, непертурбативну динаміку довільного процесу взаємодії багатьох тіл за допомогою узагальненої методи ефективного потенціалу і розкриваємо точно визначене універсальне походження зміни (виникнення), часу та еволюції в апріорі консервативній, незалежній від часу системі. Вона з’являється разом з визначенням універсальної динамічної складності, згідно з яким збереження та перетворення цієї уніфікованої складності і створюють еволюцію. Далі ми розглядаємо детальну структуру цього універсального еволюційного процесу, яка демонструє східчастий, переривистий характер, споряджений тепер точним математичним описом. Порівнюючи очікувані особливості революційного переходу складності біля її східчастого підвищення з сучасною поведінкою світових суспільних та економічних систем, ми доводимо необхідність революції складності до вищого рівня цивілізації добре визначеної природи, з єдиною можливою альтернативою такої ж драматичної та необоротньої деґрадації, незалежно від зусиль, які докладаються для подолання кризи на сучасному, цілком насиченому рівні складності.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача